Bài phát biểu cảm nghĩ ngày 8/3 Hướng dẫn Ngày Quốc tế phụ nữ8/3 là một ngày rất đặc biệt, ngày dành cho phụ nữ trên toàn thế giới. Ngày…

Bài văn cảm nghĩ Cảnh Khuya Hướng dẫn Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, tất cả đều phải chịu những hy sinh mất mát. Khi đó, người chịu nhiều hy…