Văn phân tích Archive

Latest Posts

nu sinh dep nhat - Phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong Vợ chồng A Phủ

Phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong Vợ chồng A Phủ

Phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong Vợ chồng A Phủ Bài làm Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo là một trong những phương diện cơ bản trong các tác phẩm văn học.
nu sinh dep nhat - Phân tích nghệ thuật Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh

Phân tích nghệ thuật Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh

Phân tích nghệ thuật Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh Hướng dẫn Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh được đánh giá là một tác phẩm bất hủ đánh dấu một bước chuyển mình của dân
nu sinh dep nhat - Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh Hướng dẫn Xuân Quỳnh là một nữ thi sĩ có tâm hồn trong sáng, cao thượng. Những bài thơ của bà thường rất đằm thắm, đề cao tình yêu thủy chung, bền chặt.
nu sinh dep nhat - Phân tích bài thơ Ghét chuột của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Ghét chuột của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Ghét chuột của Nguyễn Bỉnh Khiêm Hướng dẫn Trạng Trình – Nguyên Bỉnh Khiêm (1491 – 1585) là nhà triết học vĩ đại, nhà thơ lớn cùa đất nước ta trong thể kỉ XVI. Học vấn uyên
nu sinh dep nhat - Phân tích nhân vật Vũ Nương

Phân tích nhân vật Vũ Nương

Phân tích nhân vật Vũ Nương Hướng dẫn "Chuyện người con gái Nam Xương" rút trong tác phẩm 'Truyền kì mạn lục", áng văn xuôi viết bằng chữ Hán của Nguyễn Dữ trong thế kỉ XVI, một kiệt tác văn chương
nu sinh dep nhat - Phân tích chuyện người con gái Nam Xương hay nhất

Phân tích chuyện người con gái Nam Xương hay nhất

Phân tích chuyện người con gái Nam Xương hay nhất Hướng dẫn Nguyễn Dữ là nhà văn lỗi lạc của đất nước ta trong thế kỷ XVI, vốn là học trò giỏi của Trạng Trình – Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ngoài thơ,
nu sinh dep nhat - Bài văn phân tích ‘Chuyện người con gái Nam Xương’ của Nguyễn Dữ

Bài văn phân tích ‘Chuyện người con gái Nam Xương’ của Nguyễn Dữ

Bài văn phân tích ‘Chuyện người con gái Nam Xương’ của Nguyễn Dữ Hướng dẫn Nguyễn Dữ là một nhà nho sống vào thế kỷ XVI. Tên tuổi của ông gắn liền với tập vân xuôi “Truyền kỳ mạn lục" viết
nu sinh dep nhat - Bài văn phân tích đoạn văn ‘Vào Trịnh Phủ’ hay nhất

Bài văn phân tích đoạn văn ‘Vào Trịnh Phủ’ hay nhất

Bài văn phân tích đoạn văn ‘Vào Trịnh Phủ’ hay nhất Hướng dẫn ‘Thượng kinh kí sự'là một tập bút ký rất hiếm và quý trong văn học cổ Việt Nam thế kỉ XVIII. Tác phẩm viết bằng chữ Hán kể
nu sinh dep nhat - Bài văn phân tích Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh của tác giả Phạm Đình Hổ

Bài văn phân tích Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh của tác giả Phạm Đình Hổ

Bài văn phân tích Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh của tác giả Phạm Đình Hổ Hướng dẫn Nhắc tới Phạm Đình Hổ (1768 – 1839), người đời nhớ tới tác phẩm ‘Vũ trung tùy hút’ của ông. Một bút pháp
nu sinh dep nhat - Phân tích cảm nghĩ tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Phân tích cảm nghĩ tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Phân tích cảm nghĩ tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí Hướng dẫn ‘Hoàng Lê nhất thống chí’là cuốn lịch sử chương hồi của một số tác giả trong ‘Ngó gia văn phái’. Tác phẩm đã khái quát một giai đoạn